kortfortalt banner

LMK AMCAR2019LMK og AMCAR mobiliserer sine tilsluttede klubber for å kjøre landsdekkende konvoier med arrangementer fra alle landsdeler. Alle med motorhistoriske og entusiastkjøretøy på 2 og 4 hjul kan delta. Også kjøretøy nyere enn 30 år. Vi ønsker å inkludere så mange som mulig.

Det vil bli felles målgang i Lillehammer 7. juni 2019. Her vil det være mye spennende på programmet hele pinsehelgen 7. 8. og 9. juni.

 

Hvem kan delta?
Motorkonvoien arrangeres etter LMK-stafettens og Norway Cruise-prinsipper der alle kan delta på ønsket etappe uten påmelding. Alle med motorhistoriske og entusiastkjøretøy på 2 og 4 hjul kan delta. Også kjøretøy nyere enn 30 år. Vi ønsker å inkludere så mange som mulig.

Hvorfor kjører vi Motorkonvoien?
Det overordnede budskapet med Motorkonvoien 2019 er den samme som for Norway Cruise 2015 og LMK-Stafetten 2017:

Gjennom å engasjere hele Norges motorhistoriske bevegelse, i et felles løft, kunne spre kunnskap om den kulturskatten motorhistorien representerer. Og å profilere det frivillige arbeidet som legges ned for ivaretakelse av kjøretøy og kjøretøy som hobby.

  • Vi ønsker å sette fokus på kjøretøy som kultur på hjul, kjøretøy som hobby- og fritidsaktivitet og det frivillige arbeidet de lokale kjøretøyklubbene representerer i samfunnet lokalt og nasjonalt.

  • Vi ønsker å inviterere med politikere og media på våre arrangementer langs kjørerutene

  • KULTUR PÅ HJUL

  • Ved å inkludere alle typer kjøretøy vil vi kunne vise mangfoldet som befinner seg i våre organisasjoner og den glede som spres blant folket når våre kjøretøy er i bruk.

Fredag 7. juni samles alle deltakerne i Olympiaparken på Lillehammer.

Lørdag 8. juni inviterer vi til Norges største kjøretøytreff i Olympiaparken. Samtidig om

På formiddagen lørdag 8. juni inviterer Toten Gammelbil Klubb og Motorveteranene Hedmark til
veteranløp fra Raufoss og Hamar med målgang i Lillehammer.

Søndag 9. juni er Nasjonal Motordag og offisiell åpningsdag av Norsk Kjøretøymuseum på Hunderfossen. Planen er at det skal settes opp busstransport fra Lillehammer for
de som ønsker å delta på dette. Det vil også bli gjort et utvalg av biler som skal delta i en egen
defilering i forbindelse med åpning av museet

 

Se pdf filene for mer informasjon